Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Odpověď na požadavky OV ze dne 18.4.2018

Zápis ze setkání OV dne 22.3.2018

Zápis ze setkání OV dne 18.4.2018

Minizpravodaj

Nové vydání Minizpravodaje si můžete prohlédnout zde.

Zápis ze setkání OV dne 27.2.2018

Zápis ze setkání OV dne 11.1.2018

Zápis ze setkání OV dne 13.11.2017

Zápis ze setkání OV dne 28.8.2017

Informace k připravované koupi Minimotoresu U Fojtíků Statutárním městem F-M

Vlasníky Minimotorestu jsou 4 osoby, které shodně nabízí svou nemovitost k prodeji, tj. Minimotorestu U Fojtíků.  První jednání iniciovala předsedkyně OV Z-L dne 10.8. 2017 u  primátora města F-M Mgr. Pobuckého, která navrhovala, aby město objekt koupilo ( ve vlastnictví již má kulturák v Lískovci a Skalici). Druhá schůzka se konala 16.8. 2017 u náměstka Deutschera za přítomnosti náměstka Kajzara a předsedů OV Z-L p. Ondračkové a Chlebovic p. Kozelského. Oba předsedové OV shodně argumentovali, že je objekt pro občany Zelinkovic, Lysůvek, ale i Chlebovic  klíčový a je nutné zachovat jeho funkčnost.

Zatím poslední akce byla samotná prohlídka Minimotorestu 21.8.2017, kde byli kromě všech 4 majitelů objektu za MM F-M přítomni: primátor, náměstci Kajzar, Machala, Žabka, z investic vedoucí odboru p. Basel a za OV p. Ondračková.

Předběžně bylo dohodnuto, že zájem z obou stran trvá, prodávající nabídli v co nejkratší době zhotovit znalecký posudek, který je k jednání klíčový. Pokud vše půjde hladce, měl by návrh koupě objektu jít ke schválení do zastupitelstva již 4.září 2017.

V tuto chvíli nezbývá než držet palce, ať to vše projde hladce. Druhá důležitá fáze bude najít nájemce objektu. Předsedkyně OV Z-L již naznačila na MM, že by nebylo od věci po drobné stavební úpravě, vybudovat zde příp. i malou prodejnu, která v obci chybí.

Když jsme celou akci s magistrátem za OV iniciovali, navrhovali jsme, aby z prostředků přidělených městem byla provedena tato koupě. Tzn., že např. 2 roky nám bude krácen náš „příděl“ pro místní část Zelinkovice a Lysůvky. Vše bude záviset na požadované kupní ceně.

K červnu 2017 byl zůstatek finančních prostředků OV Z-L cca 3.700.00,- Kč (1.145.000,- Kč byl převeden z loňského roku).

Investiční akce letošního roku (u většiny akcí neznáme zatím ceny za zhotovení):

-         z kraje roku se vybudovalo zastřešení autobusové čekárna v Zelinkovicích

-         v červenci se dokončila výměna asfaltového povrchu části chodníku na ul. Příborská

-         v  srpnu se doplňovaly tlampače místního rozhlasu z důvodu slyšitelnosti

-         nyní probíhá oprava kanálových vpustí u zahradnictví Bajtek

-         je nutné opravit velmi porušený propustek (malý most) Na Dolinách    1.000.000,- Kč

-         pokud se vše doladí na magistrátu (ve spolupráci s církví), bude provedena oprava povrchu kolem kostela)

Zatím nedokážeme vyčíslit zůstatek, který po výše uvedených investičních akcích zbude na případnou koupi Minimotorestu. Je jisté, že se musí využít i prostředky na rok příští.

Věříme však, že toto je správná investice a většina místních občanů má stejný názor.

Zápis ze setkání vedení města s občany Zelinkovic-Lysůvek dne 17. 5. 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Copyright ©2012-2023 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.