Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Sběr plastů a plechovek od nápojů od rodinných domů

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

Osadní výbor ve spolupráci s farníky, včelaři, TJ a SDH

Vás srdečně zvou na
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku,
které proběhne u kostela v Lysůvkách od 16 hodin
... plakát

Zápis ze setkání OV dne 8.11.2023

Odpověď na požadavky OV ze dne 11.10.2023

Zápis ze setkání OV dne 11.10.2023

Odpověď na požadavek OV ze dne 13.9.2023

Beseda s kominíkem

Vážení,

statutární město Frýdek-Místek připravuje v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A na období začínající topné sezóny besedu s kominíkem s podtitulem jak správně topit a ušetřit. Úvodní slovo této osvětové akce pro širokou veřejnost bude mít zástupce Společenstva kominíků České republiky Mgr. Tomáš Kočička a následně bude prostor pro diskuzi a zodpovídání dotazů. Na programu budou především témata týkající se vytápění v kotlích na pevná paliva, provozování a údržba kotlů, revize a kontroly spalinových cest, palivo, sušení dřeva a další.

Besedy jsou v pilotní fázi projektu plánovány ve větších obcích nebo městech přiměřeně rozmístěné tak, aby co nejlépe pokryly správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Ve vybraných, níže uvedených, obcích (částech města) se předpokládá účast obyvatel také z okolních obcí v blízkém okolí.

Středa

01.11.2023

LÍSKOVEC

Kulturní dům Lískovec /Lískovec 350/

Úterý

14.11.2023

BRUŠPERK

Hasičárna u Hynečků /J.Matěje 522/

Středa

15.11.2023

PANSKÉ NOVÉ DVORY

Restaurace U Hučky /Slezská 1967/

Čtvrtek

16.11.2023

RAŠKOVICE

Restaurace Obecník /Raškovice 50/

Středa

22.11.2023

PASKOV

Kino Panorama /Nádražní 573/

Čtvrtek

23.11.2023

PALKOVICE

Obecní úřad /Palkovice 267/

 Statutární město Frýdek-Místek žádá o zveřejnění propagačního plakátu, který naleznete v příloze, na komunikačních kanálech Vašeho osadního výboru s pozváním občanů na některou z těchto besed. Vstup je zdarma.

 V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na kontaktní osobu, kterou je Ing. Andrea Hrubá, referent ochrany ovzduší, telefon 558 609 500, 777 921 892 nebo e-mail hruba.andrea@frydekmistek.cz.

Oznámení

Vyzýváme tímto občany a hlavně děti, aby od pondělí 16. října nevyužívali hřiště v Lysůvkách. V pondělí budou zahájeny výkopové práce, které budou vedle cesty k hřišti naproti p. Haleše a dále pak celým hřištěm až k budově, kde dojde k napojení na veřejnou kanalizaci.

Z důvodu možného úrazů prosíme všechny, aby se do odvolání nepohybovali po samotném hřišti a také kolem výkopu vedle cesty vedoucí k hřišti.

Děkujeme za pochopení

Sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů, vysloužilých elektrozařízení a kovových odpadů

V sobotu 4. 11. 2023 v Lysůvkách a Zelinkovicíchbude probíhat sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů, vysloužilých elektrozařízení a kovových odpadů, které od občanů odeberou zdarma pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s.

Harmonogram sběru

Dne 4. 11. 2023

Lysůvky:     u bývalého autobazaru (Pod Štandlem 1420)    07:30–08:00

                   u zahradnictví Bajtek (Hraniční 24)            08:10–08:40

                   u hřiště (Hraniční 119)                           08:45–09:15

Zelinkovice: u obchodu – AUTO TRUCK (Příborská 38)      09:25–09:55

Zelinkovice: AUTO HONDA – u bytovek (Rovenská 78)  13:00–13:30

                   Rovenská - u lípy (odbočka k jachting klubu)     13:35–14:05

 

Nebezpečné odpady:

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

 Rozbité či rozebrané elektrospotřebiče:

Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

 Objemné odpady:

Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

 Zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní – nerozebrané:

Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

 Kovové odpady:

plechovky od nápojů, atd.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – říjen 2023

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v říjen 2023

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v říjnu 2023, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V říjnu 2023 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 13 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže.

Přistaveny budou v pátek a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu ust. § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner, popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení: 27.10   

Místo přistavení:
   - Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
   - Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
   - Lysůvky, u hřiště                                         


Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská –vedle areálu stavebnin DEK, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice/lokality vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright ©2012-2023 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.