Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Kontakty na správce daní z nemovitosti

Vážení občané Zelinkovic a Lysůvek,

kdo měl v letošním roce jakoukoliv změnu nemovitostí – daroval, byl obdarován, koupil, prodal, zdědil a nebo u něj katastr nemovitostí na jaře dělali revizi katastru Lysůvky, (chodilo se na hřiště do budovy za pracovnicemi katastrálního úřadu nebo jste si domlouvali schůzky individuálně) nezapomeňte udělat změnu na dani z nemovitých věcí na r. 2022.

Pokud můžete, obracejte se klidně již od listopadu 2021 na své správce daně (je to podle začátečního písmene Vašeho příjmení – tabulka níže) buď telefonicky nebo mailem, oni Vás budou instruovat jak podat, kdy se dostavit na FÚ a pod. Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí 31.01.2022.

NEBOJTE SE, NA FÚ BY MĚLI BÝT VSTŘÍCNÍ, A POKUD TO JEN PŮJDE, POMOHOU S VYPLNĚNÍM

FYZICKÉ OSOBY SPRÁVCE DANĚ TELEFON E-MAIL

E, É, S, W Adamcová Kamila, Bc., DiS. 558 605 322 Kamila.Adamcova@fs.mfcr.cz

K - Kou, L- Lh, Ľ, Ł, Ř Dudková Marie, Bc. 558 605 306 Marie.Dudkova@fs.mfcr.cz

M Fišerová Šárka 558 605 348 Sarka.Fiserova@fs.mfcr.cz

Gold - Gž, T, Ť Golová Jana, Ing. 558 605 304 Jana.Golova@fs.mfcr.cz

P, Q Kočišová Hana 558 605 308 Hana.Kocisova@fs.mfcr.cz

B, Li - Lž, U, Ú Kutíková Soňa 558 605 397 Sona.Kutikova@fs.mfcr.cz

C, G - Golč, V Motyková Jana 558 605 307 Jana.Motykova@fs.mfcr.cz

Kov - Kž, Y, Z Paciorková Irena 558 605 323 Irena.Paciorkova@fs.mfcr.cz

Č, O, Ö, Š, Ž Pořísková Blanka 558 605 309 Blanka.Poriskova@fs.mfcr.cz

A, J, R Ježová Lenka, Ing. 558 605 396 Lenka.Jezova2@fs.mfcr.cz

D, Ď Skokanová Marie 558 605 315 Marie.Skokanova@fs.mfcr.cz

F, N Šulák Ivo, Bc. 558 605 311 Ivo.Sulak@fs.mfcr.cz

H, CH, I Zemaníková Pavla, Ing. 558 605 393 Pavla.Zemanikova@fs.mfcr.cz

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – říjen 2021

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu  
ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v říjen 2021

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v říjnu 2021, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V říjnu 2021 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 13 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek,
a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).
Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení:    Místo přistavení:
29.10.                    Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
                             Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
                             Lysůvky, u hřiště                                        


Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – říjen 2021

Zápis z mimořádné schůzky osadních výborů 23.9.2021

Odpověď na dotaz OV ze dne 20.4.2021 (cesta Hraniční, kanalizace)

Zápis ze setkání OV dne 7.6.2021

Zápis ze setkání OV dne 20.4.2021

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – červen 2021

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu  
ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v červnu 2021

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v dubnu 2021, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V červnu 2021 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 12 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek, a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení: 25.6.    

Místo přistavení:

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)


Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

... detail

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zápis ze setkání OV dne 31.3.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.