Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Dopravní omezení

POZOR změna jízdy z a do Místku !!!!!

v souvislosti s výstavbou obchvatu bude ve dnech 1.5.2022 až 31.5.2022 uzavřena silnice II/648 v místě napojení provizorního sjezdu z dálnice D48 na stávající silnicí II/648, který bude trvale odstraněn (v mapě níže úsek označený fialově). Na ulice Rovenská, Zahradnická, Nad Přehradou a Pod Štandlem bude dopravním značením zakázán vjezd motorových vozidel, mimo dopravní obsluhu.

Objízdná trasa z F-M bude oficiálně vedena přes Staříč příp. přes Palkovice, alternativně (zejména pro vozidla nad 3,5 tuny) po dálnici D48 (viz. situační nákres). Průjezd autobusů uzavírkou bude umožněn.

Občanům Lysůvek doporučujeme jet z nebo do Místku přes Štandl (bude zde sice zákaz vjezdu, ale mimo dopravní obsluhy, což místní občané mají vjezd povolen). Občanům Zelinkovice pak doporučujeme jet přes Palkovice nebo v nejnutnějším případě po ul. Nad Přehradou (po oranžově značeném úseku v mapě). I zde bude zákaz vjezdu, takže doporučení: kdyby Vás stavěla Policie, musíte tvrdit, že jedete na Aquapark.

Od pátku 20.5.2022 cca 7:30 hodin až do neděle 22.5.2022 (pokud se to neudělá např. vlivem počasí bude náhradní termín opět od pátku 27.5.2022 od cca 7:30 hodin do neděle 29.5.2022), kdy bude omezen i průjezd autobusů. Autobusy městské hromadné dopravy budou vedeny z ulice Příborská přes kruhový objezd a nové přemostění po ulici Nad Přehradou. Bez náhrady budou zrušeny zastávky Zelinkovice - transformátor a U Václavíků u linky č. 16. Na linka č. 5 bude opět autobus projíždět přes Olešnou, bez náhrady bude zrušena zastávka U Václavíků a po dohodě s řidičem zastaví na zastávce Zelinkovice – transformátor. Autobusy příměstské autobusové dopravy budou ve dnech 20.5.2022 až 22.5.2022 nebo 27.5.2022 až 29.5.2022 jezdit pouze po dálnici D48 a budou Zelinkovice i Chlebovice míjet.

Lze předpokládat zvýšený provoz vozidel v Zelinkovicích i Lysůvkách v době uzavírky!!!!

... mapa

... informace na stránkách F-M

Zápis ze setkání OV dne 6.4.2022

Zápis ze setkání OV dne 2.3.2022

Zápis ze setkání OV dne 2.2.2022

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – duben 2022

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v dubnu 2022

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v dubnu 2022, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V dubnu 2022 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 13 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek, a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu ust. § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

8.4.
- Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
- Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
- Lysůvky, u hřiště

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Svoz objemného odpadu

Kontejnery budou přistaveny do 14 h dne 15.3.2022:
- u MŠ na ul. Příborská
- u zahradnictví v Lysůvkách
- u lípy na ul. Rovenská
odvezeny budou následující den mezi 6 - 12 h

Jarní úklid

Sdělení TS: V týdnu od 25.3.2022 do1.4.2022 proběhne ve Vaší obci jarní úklid. V
uvedeném termínu bude provedenostrojní čištění.
V rámci zlepšení komunikace s občany a zvýšeníkvality provedeného úklidu Vám nabízíme možnost odvozu přebytečného posypového materiálu z míst, které nejsou součástí prováděného úklidu naší společností, tj. především z míst před jednotlivými rodinnými domy aj. Pokud si v těchto prostorách občané vyklidí a vymetou nahromaděný odpad a zanechají jej na chodnících před svýmidomy na „hromádkách“, bude naší společností proveden svoz takto nahromaděného odpaduvpátek 25.3.2022 v dopoledních hodinách. Upozorňujeme, že svezen bude pouze odpad z posypových materiálů, žádný jiný komunální odpad není možné z technických důvodů provést. Dále také upozorňujeme, že je v případě velkého množství odpadumožné, že bude svoz prováděn ještěvpondělí28.3.2022.Je také nutno počítat v případě náhlé změny povětrnostních podmínek s odkladem výše uvedeného termínu provádění jarního úklidu, náhradní termín bude s Vámi operativně konzultován telefonicky.

Zápis ze setkání OV dne 12.1.2022

Odpověď na požadavky OV ze dne 8.12.2021

Zápis ze setkání OV dne 8.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.