Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Odpovědi na požadavky OV ze setkání 8.2.2023

Zápis ze setkání OV dne 8.2.2023

Svoz bioodpadu - březen–listopad 2023

lichý týden, pondělí,  první týden svozu 27.3.2023

 

Sběr nebezpečného odpadu

Termín konání:   13.05.2023                                    
                                    
                                    
Lysůvky        

K.Ú. MÍSTEK, ul. Pod Štandlem (u býv.autobazaru)        07,30    -    08,00
U ZAHRADNICTVÍ "BAJTEK"            08,10    -    08,40
U HŘIŠTĚ                    08,45    -    09,15                                   
                                    
Zelinkovice    

U OBCHODU - AUTO TRUCK        09,25    -    09,55                                   
AUTO HONDA - naproti na prostranství u bytovek        13,00    -    13,30
ROVENSKÁ  ( u lípy )                13,35    -    14,05
                                    
                                    
V obcích Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu i sběr velkoobjemového odpadu.                                
                                    
                                    
NEBEZPEČNÉ ODPADY                                    
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.                                    
                                    
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ            
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.                                    
                                    
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY                        
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.                                    
                                    
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ    POUZE KOMPLETNÍ - NEROZEBRANÉ !!!
                                    
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí,  vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory,  tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony    a ostatní domácí spotřebiče.    

 

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu

MOBILNÍ SVOZY NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

Odpovědi na požadavky OV ze setkání 18.1.2023

Zápis ze setkání OV dne 18.01.2023

Výkupů kůží v roce 2023

Zápis ze setkání OV dne 7.9.2022

Odpověď na požadavek - 1.6.2022 - pojmenování ulic

Pojmenování ulic – vzhledem k výstavbě nových RD nově vznikají ulice v Zelinkovicích i Lysůvkách, které nemají názvy. Požadujeme toto změnit. Navrhujeme tedy pojmenovat 2 ulice (viz. označení v mapě – ul. Chlebovická a ul. K Václavíkům).
V souladu s platnými předpisy a postupy byl požadavek se žádostí o vyjádření předán kulturní komisi rady města,
Po projednání požadavku v kulturní komisi rady městy bude projednán radou města a následně předložen ke schválení zastupitelstvu města. O výsledku projednání požadavku bude poté Osadní výbor informován.

... odpověď

 

UPOZORNĚNÍ V RÁMCI VÝSTAVBY KANALIZACÍ

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v lokalitách, ve kterých je v současnosti budována, resp. dokončována výstavba splaškové kanalizace, tj. ve Skalici, v Chlebovicích, v Zelinkovicích a Lysůvkách a v Lískovci - Gajerovicích na

 ZÁKAZ NAPOJOVÁNÍ na dosud nezkolaudovanou a neprovozovanou kanalizaci.

 Napojení bude možné až po obdržení výzvy k napojení, která bude učiněna ze strany statutárního města Frýdek-Místek až po kolaudaci kanalizace. Před napojením na kanalizaci musí rovněž vlastník nemovitosti uzavřít smlouvu o odvodu odpadních vod s budoucím provozovatelem kanalizace, tj. společností SmVaK Ostrava, a.s.

 V případě napojení na kanalizaci před její kolaudací a před uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod se jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod, kterým se vlastník napojené nemovitosti dopouští přestupku dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Za tento přestupek je možné uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. Za odpadní vody jsou považovány nejen vody splaškové, ale i vody dešťové, k jejichž odvodu nejsou dané kanalizace vůbec určeny.

Investiční odbor MMFM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Copyright ©2012-2023 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.