Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Plackové hody

Srdečně vás zveme na tradiční plackové hody - sobota 1.10 od 12 hodin

... plakát

Zápis ze setkání OV dne 7.9.2022

Harmonogram svozu objemného odpadu - KONTEJNERY

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., harmonogram svozu objemného odpadu v září 2022, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM SVOZU 20.9.          

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ)

Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachtingu)

Sběr nebezpečného odpadu

Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01Frýdek-Místek                                     
                                    
HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu v obcích statutárního města Frýdek-Místek    
                                    
Termín konání: 22.10. 2022            
                                    
Lysůvky        
K.Ú. MÍSTEK, ul. Pod Štandlem (u býv.autobazaru)    07,30    -    08,00
U ZAHRADNICTVÍ "BAJTEK"                                     08,10    -    08,40
U HŘIŠTĚ                                                             08,45    -    09,15
                                    
                                    
Zelinkovice
U OBCHODU - AUTO TRUCK                                     09,25    -    09,55
AUTO HONDA - naproti na prostranství u bytovek        13,00    -    13,30
ROVENSKÁ  ( u lípy )                                               13,35    -    14,05
                                    
                                    
V obcích Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu i sběr velkoobjemového odpadu.
                                    
NEBEZPEČNÉ ODPADY                                    
                                    
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.                                    
                                    
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ                                    
                                    
televizory, monitory, obrazovky, rádia,    počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.                                    
                                    
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY                                    
                                    
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.                                    
                                    
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ POUZE KOMPLETNÍ - NEROZEBRANÉ !!!                                    
                                    
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Odpověď na požadavek - 1.6.2022 - pojmenování ulic

Pojmenování ulic – vzhledem k výstavbě nových RD nově vznikají ulice v Zelinkovicích i Lysůvkách, které nemají názvy. Požadujeme toto změnit. Navrhujeme tedy pojmenovat 2 ulice (viz. označení v mapě – ul. Chlebovická a ul. K Václavíkům).
V souladu s platnými předpisy a postupy byl požadavek se žádostí o vyjádření předán kulturní komisi rady města,
Po projednání požadavku v kulturní komisi rady městy bude projednán radou města a následně předložen ke schválení zastupitelstvu města. O výsledku projednání požadavku bude poté Osadní výbor informován.

... odpověď

 

UPOZORNĚNÍ V RÁMCI VÝSTAVBY KANALIZACÍ

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v lokalitách, ve kterých je v současnosti budována, resp. dokončována výstavba splaškové kanalizace, tj. ve Skalici, v Chlebovicích, v Zelinkovicích a Lysůvkách a v Lískovci - Gajerovicích na

 ZÁKAZ NAPOJOVÁNÍ na dosud nezkolaudovanou a neprovozovanou kanalizaci.

 Napojení bude možné až po obdržení výzvy k napojení, která bude učiněna ze strany statutárního města Frýdek-Místek až po kolaudaci kanalizace. Před napojením na kanalizaci musí rovněž vlastník nemovitosti uzavřít smlouvu o odvodu odpadních vod s budoucím provozovatelem kanalizace, tj. společností SmVaK Ostrava, a.s.

 V případě napojení na kanalizaci před její kolaudací a před uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod se jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod, kterým se vlastník napojené nemovitosti dopouští přestupku dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Za tento přestupek je možné uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. Za odpadní vody jsou považovány nejen vody splaškové, ale i vody dešťové, k jejichž odvodu nejsou dané kanalizace vůbec určeny.

Investiční odbor MMFM 

Zápis ze setkání OV dne 1.6.2022

Zápis ze setkání OV dne 4.5.2022

Zápis ze setkání OV dne 6.4.2022

Zápis ze setkání OV dne 2.3.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.