Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 23.9.2020

Výstavba kanalizace v Lysůvkách

Z důvodu informačního šumu, souvisejícího s problémy kolem stavby kanalizace v Lysůvkách, oznamujeme:

 

Podle informací, které získal osadní výbor z města, bude i nadále probíhat výstavba kanalizace v Lysůvkách. Aktuálně se pracuje na ul. Hraniční v místě za křižovatkou
u zahradnictví  Bajtek směr Štandl. Firma v tomto místě musí položit kanalizační řád do hloubky kolem 5 metrů. Bohužel se v těchto místech nachází tvrdá skála a pískovcové podloží. Při výkopu dochází k velkým otřesům, usypávání jílového podloží pod vodovodním
řádek, který i vlivem stáří materiálu, praská. V tomto týdnu již 2 x došlo k havárii, uzavření vody a Lysůvky tak byly celý den bez vody. Bylo přislíbeno, že se bude snažit SMVaK reagovat na příp. poruchy rychleji.

 


Vyzýváme tedy občany, aby byli shovívaví, stavba pokračuje, ale může se stát, že bude opět problém s vodou, proto si každý udělejte denně zásobu pitné vody.

Zápis z hovorů s občany ze dne 22.6.2020

Požadavek na odkanalizování části Lysůvek

Zápis ze setkání OV dne 12.5.2020

Oznámení o zahájení investiční akce - kanalizace Zelinkovice a Lysůvky

Odkanalizování oblastí povodí Olešné - místních částí Zelinkovice a Lysůvky

V pátek 15.5. bude předána stavba firmě METROSTAV, která bude provádět výstavku kanalizace Lysůvek. Etapově začnou práce na jednotlivých úsecích. Taktéž bude docházet k postupným uzavírkám místních komunikací na ul. Hraniční, Zahradnické, Rovenské a částečně bude omezen možná provoz i na ul. Příborská. Oznámení o objízdných trasách bude osazeno vždy min. 7 dní před platností uzavírky. Všechny předběžné termíny najdou občané na stránkách osadního výboru nebo ve vývěsních skříňkách u hasičské zbrojnice, kostela a na křižovatce u zahradnictví Bajtek. Některé další informace a podrobné mapy nejdete i na stránkách města –investiční  odbor – kanalizace Zelinkovic-Lysůvek.

Pokud bude počasí přát, mohla by být kanalizace dokončena 15.ledna 2021

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací
2. Harmonogram uzavírek

POSUNUTÍ SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Magistrát města Frýdku-Místku, jako příslušný správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), vydává v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí následující

r o z h o d n u t í :

Magistrát města Frýdku-Místku nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecně závazná vyhláška“) sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů za rok 2020, a to do 31. 8. 2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31. 5. kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky.

Magistrát města Frýdku-Místku nebude dle čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 o místním poplatku ze psů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psů za rok 2020, a to do 31. 8. 2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31. 5. kalendářního roku dle čl. 6 odst. 1 obecně závazné vyhlášky.

... detail


ZÁKLADNÍ INFORMACE - COVID-19

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO SENIORY V DOBĚ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE

Milí spoluobčané,
vláda České republiky v neděli 15. 3. 2020 vyhlásila karanténu pro celou republiku v souvislosti
s nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s výskytem onemocnění COVID-19.
Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka.
Uvědomujeme si, že zejména senioři nebývají vždy vybaveni internetem, kde mohou sledovat
aktuální dění, proto jsme pro Vás připravili tyto stručné informace.


Jak se onemocnění přenáší?
- přímým kontaktem s nakaženým člověkem
- kapénkovou cestou (např. při kašlání, kýchání)
- déledobějším (15 minut) pobytem v přítomnosti nakaženého člověka

Jak mám chránit sebe a okolí?
- zdržujte se doma (virus se šíří na místech, kde se setkávají lidé), pokud to není
nezbytně nutné, např. návštěva lékaře, kterou nelze odložit, nevycházejte ven
- jste-li v seniorském věku, nebo patříte do rizikové skupiny lidí s chronickým
onemocněním (cukrovka, vysoký krevní tlak, onkologické onemocnění a pod.),
požádejte své příbuzné, známé, sousedy, aby Vám nakoupili, vyzvedli léky
- vláda ČR doporučila seniorům nad 70 let nevycházet vůbec ven
- omezte návštěvy příbuzných ve své domácnosti jen na nejnutnější kontakt
- myjte si často ruce mýdlem a teplou vodou
- při kašli, kýchání a smrkání používejte jednorázové kapesníky

Kde můžu získat aktuální informace?
- sledujte TV vysílání, rádio, tisk, internetové zpravodajství
- ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo novou bezplatnou celostátní informační
linku 1212. Je možné ji využít v případě, kdy potřebujete získat aktuální informace.

Na koho se můžu obrátit s prosbou o pomoc?
- zůstávejte v telefonickém spojení se svou rodinou a přáteli
- pokud máte podezření, že jste se nakazili koronavirem, volejte svému praktickému
lékaři, případně na linku 112 a řiďte se instrukcemi, které dostanete
- nemocnice ve Frýdku-Místku zřídila konzultační telefony, které můžete využít, pokud
potřebujete řešit svůj zdravotní stav. Tyto fungují mimo pracovní dobu praktických
lékařů.
- ve všední dny telefon: 558 415 638
- v soboty, neděle a svátky telefon: 558 415 638 /18 - 8 hod./, 558 415 991 /8 - 18 hod./
- pokud žijete osaměle a skutečně Vám nemá kdo z příbuzných, známých a sousedů
nakoupit či vyzvednout léky, volejte v pracovní dny od 8 do 17 hodin na telefon
558 609 314 nebo 771 135 422, který město zřídilo pro tyto účely, a nákup Vám po
domluvě zařídíme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA
- poradenství, předávání aktuálních informací, nákup a vyzvednutí léků Vám mohou
zajistit rovněž pracovníci oblastního spolku Českého červeného kříže
ve Frýdku-Místku na tel. čísle 777 332 518 nebo 777 332 520

... leták

BIO odpad

Začátek svozu hnědých popelnic na BIO odpad je v pondělí 30.3. Další svozy ve 14 denních intervalech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.