Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Odpověď na připomínky OV ze dne 22.3.2018

Výstavba kanalizace v částech města FM

Investiční odbor připravuje k realizaci investiční akci „Odkanalizování částí města Frýdku-Místku“, konkrétně místních částí Zelinkovice-Lysůvky, Chlebovice a Skalice. Zahájení realizace tohoto projektu  s předpokládanými výdaji cca 284 mil. Kč je závislé na přiznání dotace, o kterou má město zažádáno. V současné době probíhá hodnocení podaných žádostí, předpoklad ukončení hodnocení je 06-07/2018, poté město obdrží informaci, zda byla žádost doporučena k financování.

V souvislosti s touto připravovanou investiční akcí Vám v příloze zasílám celkové situační výkresy kanalizace pro dotčené místní části. Současně zasílám obecné znění „smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky“, která bude uzavírána s jednotlivými vlastníky nemovitostí, jež bude možné v rámci budované kanalizace napojit. Tato smlouva má garantovat vůli vlastníků vybudovat domovní část kanalizační přípojky a napojit se a odvádět splaškové vody do budované kanalizace, což je jeden ze základních předpokladů na případné přiznání a vyplacení dotace.  V případě nedodržení předpokládaného počtu napojených nemovitostí (tzv. ekvivalentních obyvatel), může být dotace krácena případně nebude proplacena.

... smlouva o výstavbě a financování kanalizační přípojky
... celkový situační výkresPátráme po Stromech svobody. Pomozte nám je objevit

Dnes jsme byli jako OV osloveni odborem životního prostředí, Statutárního města Frýdek-Místek, zda se nechceme připojit k celorepublikové akci. Prosím, pokud máte zájem o umístění stromu např. na své předzahrádce nebo Vás napadá místo, kde by se strom mohl vysadit na obecním pozemku, ozvěte se prosím telefonicky či sms předsedkyni OV Z-L p. Ondračkové: 604 264 121

    Vážená předsedkyně a vážený předsedo osadního výboru,

    u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa bude probíhat celorepubliková akce výsadby Stromu svobody, která proběhne v říjnu 2018. Obracím se na Vás, zda-li se Váš osadní výbor akce zúčastní. Pokud ano, navrhněte, prosím,  ve své místní části vhodné a reprezentativní místo, na kterém byste Strom svobody chtěli zasadit. V případě, že by se nejednalo o pozemek statutárního města, je třeba zajistit souhlas vlastníka s výsadbou. Odbor životního prostředí a zemědělství zajistí strom (lípu) a technické služby připraví stanoviště pro výsadbu.

... více informací

Odpověď na požadavky OV ze dne 18.4.2018

Odpověď na požadavky OV ze dne 18.4.2018

Zápis ze setkání OV dne 22.3.2018

Zápis ze setkání OV dne 18.4.2018

Minizpravodaj

Nové vydání Minizpravodaje si můžete prohlédnout zde.

Svoz objemného odpadu – květen 2018

Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek

včetně místních částí v květnu 2018

 Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v březnu 2018, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V květnu 2018 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 63 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností uložení pokuty až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

 

HARMONOGRAM SVOZU

 Datum přistavení:              Místo přistavení:

22. 5.                                    Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                             Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                             Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

 Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

 Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 498 nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.