Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Odpověď na požadavky OV ze dne 18.4.2018

Odpověď na požadavky OV ze dne 18.4.2018

Zápis ze setkání OV dne 22.3.2018

Zápis ze setkání OV dne 18.4.2018

Minizpravodaj

Nové vydání Minizpravodaje si můžete prohlédnout zde.

Svoz objemného odpadu – květen 2018

Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek

včetně místních částí v květnu 2018

 Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v březnu 2018, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V květnu 2018 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 63 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností uložení pokuty až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

 

HARMONOGRAM SVOZU

 Datum přistavení:              Místo přistavení:

22. 5.                                    Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                             Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                             Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

 Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

 Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 498 nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti

Zápis ze setkání OV dne 27.2.2018

Koupě Minimotorestu "U Fojtíků"

V pondělí 26. února byla na 22. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku schválena koupě Minimotorestu "U Fojtíků".

Zápis ze setkání OV dne 11.1.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.