Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 8.11.2023

Odpověď na požadavky OV ze dne 11.10.2023

Zápis ze setkání OV dne 11.10.2023

Odpověď na požadavek OV ze dne 13.9.2023

Zápis ze setkání OV dne 13.9.2023

Zápis ze setkání OV dne 14.6.2023

Zápis ze setkání OV dne 10.5.2023

Zápis ze setkání OV dne 12.4.2023

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Splatnost místních poplatků na rok 2023 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je do 31.5.2023. Složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.

 

Poplatek za komunální odpad hradí fyzické osoby, které jsou přihlášené k pobytu ve městě, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny.  Výše poplatku činí 696 Kč za osobu a rok, osoby starší 70 let platí poplatek ve výši 348 Kč za rok.


Poplatek ze psů platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za psa poplatníka v  v rodinném domě v k.ú. Lysůvky 200 Kč za rok.  

 

Místní poplatky lze uhradit:


1. Prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – platební portál: https://www.uradfm.cz/zpo/platebni-brana (po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

 

2. v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ulici Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:   

 

3. převodem na bankovní účet města, a to:
 - komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)
 - pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)
 - Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).

 

4. prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které jsou zaregistrovány a mají zřízený přístup https://www.uradfm.cz/portal/mujportal.html

 

5. prostřednictvím SIPO

 

6. prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)

 

... dokument F-M

 

Zápis ze setkání OV dne 8.3.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Copyright ©2012-2024 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.