Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Oznámení o zahájení investiční akce - kanalizace Zelinkovice a Lysůvky

Odkanalizování oblastí povodí Olešné - místních částí Zelinkovice a Lysůvky

V pátek 15.5. bude předána stavba firmě METROSTAV, která bude provádět výstavku kanalizace Lysůvek. Etapově začnou práce na jednotlivých úsecích. Taktéž bude docházet k postupným uzavírkám místních komunikací na ul. Hraniční, Zahradnické, Rovenské a částečně bude omezen možná provoz i na ul. Příborská. Oznámení o objízdných trasách bude osazeno vždy min. 7 dní před platností uzavírky. Všechny předběžné termíny najdou občané na stránkách osadního výboru nebo ve vývěsních skříňkách u hasičské zbrojnice, kostela a na křižovatce u zahradnictví Bajtek. Některé další informace a podrobné mapy nejdete i na stránkách města –investiční  odbor – kanalizace Zelinkovic-Lysůvek.

Pokud bude počasí přát, mohla by být kanalizace dokončena 15.ledna 2021

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací
2. Harmonogram uzavírek

POSUNUTÍ SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Magistrát města Frýdku-Místku, jako příslušný správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), vydává v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí následující

r o z h o d n u t í :

Magistrát města Frýdku-Místku nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecně závazná vyhláška“) sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů za rok 2020, a to do 31. 8. 2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31. 5. kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky.

Magistrát města Frýdku-Místku nebude dle čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 o místním poplatku ze psů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psů za rok 2020, a to do 31. 8. 2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31. 5. kalendářního roku dle čl. 6 odst. 1 obecně závazné vyhlášky.

... detail


ZÁKLADNÍ INFORMACE - COVID-19

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO SENIORY V DOBĚ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE

Milí spoluobčané,
vláda České republiky v neděli 15. 3. 2020 vyhlásila karanténu pro celou republiku v souvislosti
s nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s výskytem onemocnění COVID-19.
Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka.
Uvědomujeme si, že zejména senioři nebývají vždy vybaveni internetem, kde mohou sledovat
aktuální dění, proto jsme pro Vás připravili tyto stručné informace.


Jak se onemocnění přenáší?
- přímým kontaktem s nakaženým člověkem
- kapénkovou cestou (např. při kašlání, kýchání)
- déledobějším (15 minut) pobytem v přítomnosti nakaženého člověka

Jak mám chránit sebe a okolí?
- zdržujte se doma (virus se šíří na místech, kde se setkávají lidé), pokud to není
nezbytně nutné, např. návštěva lékaře, kterou nelze odložit, nevycházejte ven
- jste-li v seniorském věku, nebo patříte do rizikové skupiny lidí s chronickým
onemocněním (cukrovka, vysoký krevní tlak, onkologické onemocnění a pod.),
požádejte své příbuzné, známé, sousedy, aby Vám nakoupili, vyzvedli léky
- vláda ČR doporučila seniorům nad 70 let nevycházet vůbec ven
- omezte návštěvy příbuzných ve své domácnosti jen na nejnutnější kontakt
- myjte si často ruce mýdlem a teplou vodou
- při kašli, kýchání a smrkání používejte jednorázové kapesníky

Kde můžu získat aktuální informace?
- sledujte TV vysílání, rádio, tisk, internetové zpravodajství
- ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo novou bezplatnou celostátní informační
linku 1212. Je možné ji využít v případě, kdy potřebujete získat aktuální informace.

Na koho se můžu obrátit s prosbou o pomoc?
- zůstávejte v telefonickém spojení se svou rodinou a přáteli
- pokud máte podezření, že jste se nakazili koronavirem, volejte svému praktickému
lékaři, případně na linku 112 a řiďte se instrukcemi, které dostanete
- nemocnice ve Frýdku-Místku zřídila konzultační telefony, které můžete využít, pokud
potřebujete řešit svůj zdravotní stav. Tyto fungují mimo pracovní dobu praktických
lékařů.
- ve všední dny telefon: 558 415 638
- v soboty, neděle a svátky telefon: 558 415 638 /18 - 8 hod./, 558 415 991 /8 - 18 hod./
- pokud žijete osaměle a skutečně Vám nemá kdo z příbuzných, známých a sousedů
nakoupit či vyzvednout léky, volejte v pracovní dny od 8 do 17 hodin na telefon
558 609 314 nebo 771 135 422, který město zřídilo pro tyto účely, a nákup Vám po
domluvě zařídíme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA
- poradenství, předávání aktuálních informací, nákup a vyzvednutí léků Vám mohou
zajistit rovněž pracovníci oblastního spolku Českého červeného kříže
ve Frýdku-Místku na tel. čísle 777 332 518 nebo 777 332 520

... leták

Zápis ze setkání OV dne 5.2.2020

Zápis ze setkání OV dne 22.1.2020

Odpověď na požadavek OV

o doplnění našeho původního požadavku a zařazení investiční akce do zásobníku (vybudování 300 m kanalizace ul. Hraniční v Lysůvkách – lokalita pod hřištěm)

... odpověď

Odpověď na požadavek OV

ze dne 27. 11. 2019 (směrové tabule k hřišti; zabudování překážky do chodníku vedle hřbitova)
... odpověď

Zápis ze setkání OV dne 27.11.2019

Informace pro zájemce o přípojku k veřejné kanalizace

Jedná se o přípojky na ul. Příborská, ul. Vodárenská a ul. Za Školou.

... informace

... formulář Oznamení záměru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Copyright ©2012-2024 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.