Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 20.4.2021

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – červen 2021

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu  
ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v červnu 2021

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v dubnu 2021, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V červnu 2021 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 12 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek, a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení: 25.6.    

Místo přistavení:

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)


Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

... detail

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zápis ze setkání OV dne 31.3.2021

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – duben 2021

Odpověď na požadavek OV (závora na hřišti)

Bioodpad

V pondělí 29.03.2021 bude poprvé svoz bioodpadu v Zelinkovicích a Lysůvkách - hnědé popelnice. Pak vždy každé pondělí v lichém týdnu.

Vyjádření ŘSD k požadavku na rozšíření veřejného osvětlení

Zápis ze setkání OV dne 27.1.2021

Odpověď na požadavek OV (odkup pozemku u kostela)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.