Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 19.4.2017

Zápis ze setkání OV dne 22.3.2017

Zápis ze setkání OV dne 1.3.2017

SVOZ BIOODPADŮ

Svoz biologicky rozložitelných odpadů od rodinných domů bude zahájen v letošním dubnu a bude probíhat až do konce října. Jednotlivé nádoby budou sváženy jednou za dva týdny prostřednictvím hnědých plastových popelnic pouze k tomu účelu určených.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z ulic v Lysůvkách a Zelinkovicích bude prováděn vždy v sudém týdnu v pondělí. Poprvé to bude v pondělí 3. 4. 2016. 


Co do bioodpadu patří?

 • odpad ze zahrad - tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny,  květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina.

 

Co do bioodpadu NEpatří!

 • obaly - papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní;
 • stavební odpad - beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál;
 • převařené zbytky z jídel, maso, kosti, kůže, apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady;
 • uhynulá zvířata.

Zápis ze setkání OV dne 25.1.2017

Zápis ze setkání OV dne 6.12.2016

Zápis ze setkání OV dne 14.11.2016

Zápis ze setkání OV dne 6.10.2016

Zápis ze setkání OV dne 19.9.2016

Zápis ze setkání OV dne 13.6.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.