Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 27.1.2021

Odpověď na požadavek OV (odkup pozemku u kostela)

Zápis ze setkání OV dne 23.9.2020

Výstavba kanalizace v Lysůvkách

Z důvodu informačního šumu, souvisejícího s problémy kolem stavby kanalizace v Lysůvkách, oznamujeme:

 

Podle informací, které získal osadní výbor z města, bude i nadále probíhat výstavba kanalizace v Lysůvkách. Aktuálně se pracuje na ul. Hraniční v místě za křižovatkou
u zahradnictví  Bajtek směr Štandl. Firma v tomto místě musí položit kanalizační řád do hloubky kolem 5 metrů. Bohužel se v těchto místech nachází tvrdá skála a pískovcové podloží. Při výkopu dochází k velkým otřesům, usypávání jílového podloží pod vodovodním
řádek, který i vlivem stáří materiálu, praská. V tomto týdnu již 2 x došlo k havárii, uzavření vody a Lysůvky tak byly celý den bez vody. Bylo přislíbeno, že se bude snažit SMVaK reagovat na příp. poruchy rychleji.

 


Vyzýváme tedy občany, aby byli shovívaví, stavba pokračuje, ale může se stát, že bude opět problém s vodou, proto si každý udělejte denně zásobu pitné vody.

Zápis z hovorů s občany ze dne 22.6.2020

Požadavek na odkanalizování části Lysůvek

Zápis ze setkání OV dne 12.5.2020

Oznámení o zahájení investiční akce - kanalizace Zelinkovice a Lysůvky

Odkanalizování oblastí povodí Olešné - místních částí Zelinkovice a Lysůvky

V pátek 15.5. bude předána stavba firmě METROSTAV, která bude provádět výstavku kanalizace Lysůvek. Etapově začnou práce na jednotlivých úsecích. Taktéž bude docházet k postupným uzavírkám místních komunikací na ul. Hraniční, Zahradnické, Rovenské a částečně bude omezen možná provoz i na ul. Příborská. Oznámení o objízdných trasách bude osazeno vždy min. 7 dní před platností uzavírky. Všechny předběžné termíny najdou občané na stránkách osadního výboru nebo ve vývěsních skříňkách u hasičské zbrojnice, kostela a na křižovatce u zahradnictví Bajtek. Některé další informace a podrobné mapy nejdete i na stránkách města –investiční  odbor – kanalizace Zelinkovic-Lysůvek.

Pokud bude počasí přát, mohla by být kanalizace dokončena 15.ledna 2021

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací
2. Harmonogram uzavírek

POSUNUTÍ SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Magistrát města Frýdku-Místku, jako příslušný správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), vydává v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí následující

r o z h o d n u t í :

Magistrát města Frýdku-Místku nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecně závazná vyhláška“) sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů za rok 2020, a to do 31. 8. 2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31. 5. kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky.

Magistrát města Frýdku-Místku nebude dle čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 o místním poplatku ze psů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psů za rok 2020, a to do 31. 8. 2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31. 5. kalendářního roku dle čl. 6 odst. 1 obecně závazné vyhlášky.

... detail


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.