Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Svoz objemného odpadu – květen 2018

Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek

včetně místních částí v květnu 2018

 Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v březnu 2018, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V květnu 2018 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 63 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností uložení pokuty až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

 

HARMONOGRAM SVOZU

 Datum přistavení:              Místo přistavení:

22. 5.                                    Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                             Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                             Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

 Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

 Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 498 nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti

Zápis ze setkání OV dne 27.2.2018

Koupě Minimotorestu "U Fojtíků"

V pondělí 26. února byla na 22. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku schválena koupě Minimotorestu "U Fojtíků".

Zápis ze setkání OV dne 11.1.2018

Provozní doba Minimotorestu U Fojtíků

Pondělí  10:30 - 15:00
Úterý     10:30 - 20:00
Středa   10:30 - 20:00
Čtvrtek  10:30 - 20:00
Pátek    10:30 - 24:00
Sobota  10:30 - 22:00
Neděle  10:30 - 18:00

Provoz kuchyně končí hodinu před ukončením provozní doby, v pátek a sobotu do 20:00 h.

Jana Navrátilová
Hukvaldy 111
IČO: 02138948
tel.:739 957 172

Zápis ze setkání OV dne 13.11.2017

Registrace zájemců o knihu

Před nedávnem byla vydána ojedinělá publikace s názvem "dřevjanky - stavení - grunty obce Chlebovice". Kniha je již rozebrána, ale je uvažováno o dotisku.

... více informací

Zápis ze setkání OV dne 28.8.2017

Informace k připravované koupi Minimotoresu U Fojtíků Statutárním městem F-M

Vlasníky Minimotorestu jsou 4 osoby, které shodně nabízí svou nemovitost k prodeji, tj. Minimotorestu U Fojtíků.  První jednání iniciovala předsedkyně OV Z-L dne 10.8. 2017 u  primátora města F-M Mgr. Pobuckého, která navrhovala, aby město objekt koupilo ( ve vlastnictví již má kulturák v Lískovci a Skalici). Druhá schůzka se konala 16.8. 2017 u náměstka Deutschera za přítomnosti náměstka Kajzara a předsedů OV Z-L p. Ondračkové a Chlebovic p. Kozelského. Oba předsedové OV shodně argumentovali, že je objekt pro občany Zelinkovic, Lysůvek, ale i Chlebovic  klíčový a je nutné zachovat jeho funkčnost.

Zatím poslední akce byla samotná prohlídka Minimotorestu 21.8.2017, kde byli kromě všech 4 majitelů objektu za MM F-M přítomni: primátor, náměstci Kajzar, Machala, Žabka, z investic vedoucí odboru p. Basel a za OV p. Ondračková.

Předběžně bylo dohodnuto, že zájem z obou stran trvá, prodávající nabídli v co nejkratší době zhotovit znalecký posudek, který je k jednání klíčový. Pokud vše půjde hladce, měl by návrh koupě objektu jít ke schválení do zastupitelstva již 4.září 2017.

V tuto chvíli nezbývá než držet palce, ať to vše projde hladce. Druhá důležitá fáze bude najít nájemce objektu. Předsedkyně OV Z-L již naznačila na MM, že by nebylo od věci po drobné stavební úpravě, vybudovat zde příp. i malou prodejnu, která v obci chybí.

Když jsme celou akci s magistrátem za OV iniciovali, navrhovali jsme, aby z prostředků přidělených městem byla provedena tato koupě. Tzn., že např. 2 roky nám bude krácen náš „příděl“ pro místní část Zelinkovice a Lysůvky. Vše bude záviset na požadované kupní ceně.

K červnu 2017 byl zůstatek finančních prostředků OV Z-L cca 3.700.00,- Kč (1.145.000,- Kč byl převeden z loňského roku).

Investiční akce letošního roku (u většiny akcí neznáme zatím ceny za zhotovení):

-         z kraje roku se vybudovalo zastřešení autobusové čekárna v Zelinkovicích

-         v červenci se dokončila výměna asfaltového povrchu části chodníku na ul. Příborská

-         v  srpnu se doplňovaly tlampače místního rozhlasu z důvodu slyšitelnosti

-         nyní probíhá oprava kanálových vpustí u zahradnictví Bajtek

-         je nutné opravit velmi porušený propustek (malý most) Na Dolinách    1.000.000,- Kč

-         pokud se vše doladí na magistrátu (ve spolupráci s církví), bude provedena oprava povrchu kolem kostela)

Zatím nedokážeme vyčíslit zůstatek, který po výše uvedených investičních akcích zbude na případnou koupi Minimotorestu. Je jisté, že se musí využít i prostředky na rok příští.

Věříme však, že toto je správná investice a většina místních občanů má stejný názor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.