Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 8.2.2023

Odpovědi na požadavky OV ze setkání 18.1.2023

Zápis ze setkání OV dne 18.01.2023

Výkupů kůží v roce 2023

Zápis ze setkání OV dne 7.9.2022

Odpověď na požadavek - 1.6.2022 - pojmenování ulic

Pojmenování ulic – vzhledem k výstavbě nových RD nově vznikají ulice v Zelinkovicích i Lysůvkách, které nemají názvy. Požadujeme toto změnit. Navrhujeme tedy pojmenovat 2 ulice (viz. označení v mapě – ul. Chlebovická a ul. K Václavíkům).
V souladu s platnými předpisy a postupy byl požadavek se žádostí o vyjádření předán kulturní komisi rady města,
Po projednání požadavku v kulturní komisi rady městy bude projednán radou města a následně předložen ke schválení zastupitelstvu města. O výsledku projednání požadavku bude poté Osadní výbor informován.

... odpověď

 

UPOZORNĚNÍ V RÁMCI VÝSTAVBY KANALIZACÍ

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v lokalitách, ve kterých je v současnosti budována, resp. dokončována výstavba splaškové kanalizace, tj. ve Skalici, v Chlebovicích, v Zelinkovicích a Lysůvkách a v Lískovci - Gajerovicích na

 ZÁKAZ NAPOJOVÁNÍ na dosud nezkolaudovanou a neprovozovanou kanalizaci.

 Napojení bude možné až po obdržení výzvy k napojení, která bude učiněna ze strany statutárního města Frýdek-Místek až po kolaudaci kanalizace. Před napojením na kanalizaci musí rovněž vlastník nemovitosti uzavřít smlouvu o odvodu odpadních vod s budoucím provozovatelem kanalizace, tj. společností SmVaK Ostrava, a.s.

 V případě napojení na kanalizaci před její kolaudací a před uzavřením smlouvy o odvádění odpadních vod se jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod, kterým se vlastník napojené nemovitosti dopouští přestupku dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Za tento přestupek je možné uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. Za odpadní vody jsou považovány nejen vody splaškové, ale i vody dešťové, k jejichž odvodu nejsou dané kanalizace vůbec určeny.

Investiční odbor MMFM 

Zápis ze setkání OV dne 1.6.2022

Zápis ze setkání OV dne 4.5.2022

Zápis ze setkání OV dne 6.4.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Copyright ©2012-2024 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.